Categories
Sin categoría

Club Bitlles COP

El Club Bitlles COP és un club de bitlles catalanes de Barcelona, fundat el 1994 per un grup d’aficionats a aquest esport tradicional. El seu president des de llavors ha estat Jordi Mitjana, un dels impulsors de la recuperació i la difusió de les bitlles a Catalunya. El club té com a objectius fomentar la pràctica de les bitlles entre persones de totes les edats i condicions, així com participar en competicions oficials i amistoses.

El club disposa de dues pistes de bitlles municipals al Parc de la Vall d’Hebron, al Pas d’Isadora Duncan, 90-92, on realitza els seus entrenaments i partits. Les pistes estan obertes els divendres de 16:00 a 18:00 i els diumenges de 11:00 a 13:00, i s’ofereix material i assessorament gratuït a tothom que vulgui provar aquest joc. El club també organitza activitats lúdiques i culturals relacionades amb les bitlles, com sortides, excursions, xerrades i exposicions.

El club té una àmplia trajectòria esportiva, tant a nivell individual com col·lectiu. Ha participat en diversos campionats de Catalunya, d’Espanya i d’Europa, aconseguint nombrosos títols i trofeus. El club també ha estat sotscampió de Catalunya de clubs A tres anys consecutius, i campió de Catalunya Individual diverses vegades.

El club forma part de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, l’entitat que regula i promociona aquest esport a Catalunya. El club també manté relacions amb altres clubs i associacions de bitlles, tant de Catalunya com d’altres països, amb els quals intercanvia experiències i coneixements. El club té una pàgina web (bitlles.com) on es pot trobar informació sobre la seva història, els seus membres, les seves activitats i els seus resultats. El club també té presència a les xarxes socials, on comparteix notícies, fotos i vídeos sobre les bitlles.

El Club Bitlles COP és, doncs, una entitat que representa els valors de la tradició, la cultura i l’esport de les bitlles catalanes, i que contribueix a la seva conservació i revitalització. El club convida a totes les persones interessades a conèixer i practicar aquest joc ancestral, que combina habilitat, estratègia i diversió.

Categories
Sin categoría

Les bitlles catalanes són un joc tradicional

Les bitlles catalanes són un joc tradicional que es practica a Catalunya des de fa segles. Es tracta de llançar uns bitllots (bitlles petites) contra sis bitlles situades a una certa distància, amb l’objectiu de tombar-ne cinc. El joc té dues modalitats bàsiques: bitlles de sis i bitlles de nou. Les bitlles de sis són les més comunes i es juguen a tot el territori, mentre que les bitlles de nou són pròpies del Pirineu i tenen algunes diferències respecte a les de sis.

A continuació, es farà una descripció dels aspectes històrics, materials, regles i organització del joc de bitlles catalanes, així com del seu valor cultural i social.

Història

El joc de bitlles té els seus orígens en les civilitzacions més antigues, com l’egípcia, la grega o la romana. A Catalunya, els documents més antics que es conserven sobre aquest joc daten dels anys 1376 i 1402, el primer de Torroja del Priorat i el segon d’Igualada, els quals deixen constància del fet de la seva pràctica.

Amb l’adveniment de la dictadura franquista, el joc fou prohibit amb el pretext que s’hi feien apostes, i per tant sofrí una sobtada decadència que en molts llocs suposà la quasi total desaparició. Al caire dels anys vuitanta, aprofitant el canvi de règim, el joc retrobà el seu lloc i es produí un reviscolament general.

Actualment, el joc de bitlles catalanes té un gran nombre de practicants i clubs, que es troben agrupats en diverses associacions i federacions. A més, el joc té un reconeixement institucional com a esport tradicional català i com a element del patrimoni cultural immaterial.

Material

El material necessari per jugar a bitlles catalanes consta de sis bitlles i tres bitllots. Les bitlles són uns cilindres de fusta de 51 cm d’altura i 9 cm de diàmetre, amb una base plana i una corona circular a la part superior. Els bitllots són uns cilindres més petits, de 28 cm d’altura i 8 cm de diàmetre, que serveixen per llançar contra les bitlles. Els bitllots poden ser de diferents mides i pesos, segons la categoria dels jugadors.

Per jugar a bitlles catalanes, també cal un terreny pla i llis, de terra, sorra o gespa, on es planten les bitlles i es marca la línia de tir. La distància de tir és de 11,5 metres per als homes i 9,5 metres per a les dones, a partir de 15 anys. Els més petits poden fer-ho de més a prop, segons la seva força.

Regles

El joc de bitlles catalanes consisteix a llançar els bitllots contra les bitlles, amb la finalitat de tombar-ne cinc. Una partida consta de nou tirades per jugador, dividides en tres rondes de tres tirades. A cada tirada, es poden llançar d’un a tres bitllots, segons la conveniència del jugador. Es planten les bitlles en dues fileres de tres columnes, separades entre elles tenint en compte que ha de poder passar el bitllot més gros sense tocar-les.

L’objectiu principal és fer Bitlla, que consisteix a tombar cinc de les sis bitlles. Aquesta acció val 10 punts. Si es tomben sis bitlles, s’anomena Llenya i val 6 punts. Si es tomben menys de cinc bitlles, es compten els punts segons el nombre de bitlles tombades. Si no es tomba cap bitlla, no es suma cap punt. En cas d’igualada a punts, guanya el jugador que hagi fet més Bitlles. Si continuen en paritat, fan una altra ronda de tres tirades.

Organització

El joc de bitlles catalanes es pot practicar de manera individual o per equips. En el cas dels equips, es poden formar de dos a sis jugadors, que es reparteixen les tirades segons un ordre establert. Els equips es poden enfrontar entre ells en diferents modalitats de competició, com ara lligues, campionats, tornejos o trobades.

A Catalunya, existeixen diverses entitats que agrupen els clubs i els jugadors de bitlles catalanes, i que organitzen les competicions i les activitats relacionades amb el joc. Les principals són la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, la Coordinadora Intercomarcal de Birles/Bitlles, l’Associació de Bitlles de Lleida i l’Associació de Bitlles pel Lleure.

Valor cultural i social

El joc de bitlles catalanes té un gran valor cultural i social, ja que forma part de la tradició i de la identitat del poble català. El joc és una manera de transmetre els valors de l’esportivitat, el respecte, la convivència i la solidaritat entre les generacions. A més, el joc és una font de diversió, d’oci i de salut per a totes les edats i condicions.

El joc de bitlles catalanes també té una dimensió educativa, ja que fomenta el desenvolupament de les habilitats motrius, cognitives i socials dels participants. El joc estimula la coordinació, la força, la precisió, l’estratègia, el càlcul, la memòria, la concentració, la comunicació i el treball en equip1.

Per tot això, el joc de bitlles catalanes és un patrimoni cultural immaterial que cal preservar, difondre i promoure, com a expressió de la cultura popular i de la identitat catalana.